1v1 Season Generator

 
 
?
v.1.0 - by @rgbjoy
- - -
FG - 30%
TD - 1.5%
TD /w extra point - 68.4%
Safety - 0.1%